Để sử dụng vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký
Đã có tài khoản vui lòng đăng nhập tại đây.
Soạn tin DK CV gửi 5899, phí thuê bao 5,000đ / 1 ngày. Miễn phí 01 ngày sử dụng dịch vụ trong lần đăng ký đầu tiên.
Gói Khám phá Ẩn số
Soạn tin DK QT gửi 5899, phí thuê bao 2,000đ / 1 ngày. Miễn phí 01 ngày sử dụng dịch vụ trong lần đăng ký đầu tiên.
Gói VIP
Soạn tin DK PT gửi 5899, phí thuê bao 2,000đ / 1 ngày. Miễn phí 01 ngày sử dụng dịch vụ trong lần đăng ký đầu tiên.
Soạn tin DK PT7 gửi 5899, phí thuê bao 10,000đ / 1 ngày. Miễn phí 01 ngày sử dụng dịch vụ trong lần đăng ký đầu tiên.
Gói CƠ BẢN
Soạn tin DK KP gửi 5899, phí thuê bao 1,000đ / 1 ngày. Miễn phí 01 ngày sử dụng dịch vụ trong lần đăng ký đầu tiên.
Soạn tin DK KP7 gửi 5899, phí thuê bao 5,000đ / 1 ngày. Miễn phí 01 ngày sử dụng dịch vụ trong lần đăng ký đầu tiên.