1.Tên chương trình trúng thưởng:

Đặt Số Thả Ga – Nhận Quà Cực Đã.

2.Thời gian áp dụng:

Từ 0:00:00 ngày 18/02/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019 (90 ngày).

3.Đầu số tương tác: 5899

4.Hình thức:

Đặt số và tích điểm trúng thưởng.

5.Cơ cấu giải thưởng

STT Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải

Giá trị giải thưởng

(VNĐ)
Số giải Thành tiền (VNĐ)
1 Cộng tiền vào TKC Nạp tiền vào Tài khoản chính 5.000.000 6.000 30.000.000
2 Giải Tuần(01 giải/tuần) 1.000.000 13 13.000.000
3 Giải tháng(01 giải/tháng) 5.000.000 3 15.000.000
Tổng cộng 58.000.000

Ghi chú:

Giải thưởng được nạp trực tiếp vào TKC của khách hàng sau 48h kể từ thời điểm công bố trúng thưởng.

6.Thể lệ tham gia CTKM:

- Thuê bao đăng ký lần đầu gói Khám phá ẩn số trong thời gian diễn ra chương trình, đồng thời duy trì thành công trong 05 ngày liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký sẽ được cộng 5.000 VNĐ vào tài khoản chính.
- Thuê bao đặt số CAO NHẤT và DUY NHẤT trong ngày sẽ nhận được 3.000 điểm tích lũy của ngày. Trong đó, người chơi soạn tin nhắn AS_số nguyên dương (chọn số trong dải từ 0-50.000) gửi 5899 để đặt số. Ngoài ra các hoạt động đăng ký/gia hạn cũng sẽ được cộng điểm theo thể lệ của chương trình.
- Giải tuần CTKM là thuê bao có tổng số điểm tích lũy cao nhất trong chu kỳ tuần. Thuê bao nhận được giải thưởng là 1.000.000Đ cộng vào TKC (01 giải/tuần).
- Giải tháng CTKM là thuê bao có tổng số điểm tích lũy cao nhất trong chu kỳ tháng. Thuê bao nhận được giải thưởng là 5.000.000Đ cộng vào TKC (01 giải/tháng).
- Quy định về điểm tích lũy:
TT Nội dung Điểm số
1 Đăng ký thành công gói Khám phá ẩn số lần đầu tiên +500 điểm
2 Đăng ký lại/Gia hạn thành công  (Thuê bao chỉ được cộng điểm do đăng ký hoặc gia hạn thành công 1 lần duy nhất trong 1 ngày) + 1.000 điểm/ngày
3 Thuê bao đặt số nguyên dương cao nhất và duy nhất trong dãy số từ 0-50.000 trong ngày + 3.000 điểm/lần

7. Cách thức xác định trúng thưởng

a.Đối với khách hàng Đăng ký dịch vụ được cộng 5.000đ vào tài khoản chính

- Thuê bao lần đầu đăng ký mới gói cước Khám phá ẩn số trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau:

+ Cộng 5.000VNĐ vào TKC cho thuê bao đăng ký lần đầu dịch vụ Yomi gói cước Khám phá ẩn số và duy trì gia hạn thành công trong 5 chu kỳ liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký;
+ Mỗi thuê bao chỉ được nhận ưu đãi tối đa 01 lần trong thời gian diễn ra chương trình. Nếu thuê bao đã từng đăng ký thành công, hủy và tái đăng ký lại sẽ không được hưởng ưu đãi này;
+ Thuê bao đăng ký qua kênh SMS theo các cú pháp khác ngoài cú pháp DK QT hoặc QT gửi 5899 sẽ không được hưởng ưu đãi này.

b. Đối với gói Khám phá ẩn số:

- Đối với các thuê bao tham gia đặt số hàng ngày: Thuê bao chiến thắng trong ngày là thuê bao đặt số nguyên dương CAO NHẤT VÀ DUY NHẤT trong dãy số 0-50.000 theo thời gian quy định trong ngày, sẽ nhận 3000 điểm tích lũy. Ngoài ra thuê bao còn được tích lũy điểm qua các hoạt động Đăng ký/gia hạn gói cước.
- Trong thời gian quy định của CTKM, thuê bao có tổng số điểm tích lũy cao nhất trong tuần/tháng sẽ là thuê bao chiến thắng của tuần/tháng đó.
- Công thức tính giải tuần/tháng = Thuê bao tích lũy được nhiều điểm nhất trong tuần/tháng theo thời gian quy định. (Chú ý: Thời gian giải tuần/tháng được quy định cụ thể trong phần cơ cấu giải thưởng và thời gian).

8. Cách thức xác định thuê bao trúng thưởng giải tuần, giải tháng

- Đối với giải Tháng (01 giải/tháng):

+ Giải Tháng áp dụng cho 01 thuê bao đạt được số điểm tích lũy cao nhất và sớm nhất phát sinh từ các giao dịch thành công mỗi tháng theo thời gian quy định như sau:
+ Tháng thứ 1: Từ 0:00:00 ngày 18/02/2019 đến 23:59:59 ngày 19/03/2019.
+ Tháng thứ 2: Từ 0:00:00 ngày 20/03/2019 đến 23:59:59 ngày 18/04/2019.
+ Tháng thứ 3: Từ 0:00:00 ngày 19/04/2019 đến 23:59:59 ngày 18/05/2019.

- Đối với giải Tuần (01 giải/tuần):

Giải Tuần áp dụng cho 01 thuê bao đạt được số điểm tích lũy cao nhất và sớm nhất phát
sinh từ các giao dịch thành công tính từ 00:00:00 từ thứ 2 đến 23:59:59 chủ nhật hàng
tuần (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 18/05/2019). Riêng tuần cuối cùng tính từ 00:00:00
thứ 2 ngày 13/05/2019 đến 23:59:59 thứ 7 ngày 18/05/2019.

- Đối với giải ngày:

Đối với các thuê bao tham gia đặt số hàng ngày: Thuê bao chiến thắng trong ngày là<
thuê bao đặt số nguyên dương CAO NHẤT VÀ DUY NHẤT trong dãy số 0-50.000
theo thời gian quy định trong ngày, sẽ nhận 3000 điểm tích lũy. Ngoài ra thuê bao còn
được tích lũy điểm qua các hoạt động Đăng ký/gia hạn gói cước.

- Căn cứ trao thưởng theo thứ tự ưu tiên:

- Trường hợp nếu có nhiều hơn 01 thuê bao đạt điều kiện trúng các giải trên thì sẽ xét tiếp các tiêu chí ưu tiên như sau:

+ Thuê bao đăng ký tham gia chương trình sớm nhất, nếu TB hủy dịch vụ đi đăng ký
lại nhiều lần thì lấy lần đăng ký gần nhất;
+ Thời gian được quy định là thời gian trên hệ thống của CTKM Đặt Số Thả Ga -
Nhận Quà Cực Đã;

- Trong thời gian khuyến mại, thuê bao hủy dịch vụ và đăng ký lại thì vẫn được bảo lưu
điểm số đã tích lũy trước đó.
- Điều kiện trúng thưởng: khách hàng đủ điều kiện trúng thưởng là khách hàng đang sử
dụng dịch vụ Yomi-gói cước Khám phá ẩn số đến thời điểm xác minh trúng thưởng và
tuân thủ đúng thể lệ đã công bố. Đồng thời số thuê bao đủ điều kiện trúng thưởng phải
đang hoạt động cả hai chiều trên mạng MobiFone.